Logo EkoTechnikaOZE
Logo firmy z branży fotowoltaicznej Częstochowa

Sprawdzam

Fotowoltaika i Pompa Ciepła w prefinansowaniu za 5648 zł.

Aktualności

Zapytaj o wycenę

Nasze usługi

   Rekuperacja

   Pompy ciepła

   Fotowoltaika

   Klimatyzacja

@ekotechnikaoze

25 listopada 2020

Aktualności

Bezpieczeństwo pożarowa instalacji PV 

Zgodnie z Programem Międzynarodowej Agencji Energetyki fotowoltaicznej (IEA PVPS): "systemy PV nie stwarzają zagrożeń dla zdrowia, bezpieczeństwa lub środowiska w normalnych warunkach pracy, jeśli są odpowiednio zainstalowane i konserwowane przez przeszkolony personel, zgodnie z wymogami kodeksów elektrycznych."

(IEA PVPS 2017; str. 2)

 

Analizy TÜV Rheinland i Fraunhofer ISE wykazują, że podczas procesu produkcyjnego komponenty systemów fotowoltaicznych są testowane zgodnie z bardzo rygorystycznymi protokołami bezpieczeństwa i niezawodności. Daje to pewność, że spełniają one wymagania bezpieczeństwa elektrycznego wg różnych krajowych i międzynarodowych norm i wytycznych. Dodatkowo podczas planowania, budowy i eksploatacji uwzględnia się takie kwestie, jak tworzenie przegród pożarowych, dostępność, integralność funkcjonalna i bezpieczeństwo mechaniczne. Moduły, które działają jako część dachu (zintegrowane z budynkiem) muszą spełniać te same testy odporności ogniowej, co materiał pokrycia dachowego. Dlatego systemy fotowoltaiczne mają bardzo wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie prewencyjnej ochrony przeciwpożarowej, a także bezpieczeństwa operacyjnego w przypadku pożaru.

 

Niemcy są jednym z najstarszych rynków PV na Świecie i jednocześnie największym w Europie. W 2015 roku TÜV Rheinland we współpracy z Instytutem Systemów Energetyki Słonecznej im. Fraunhofera (Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems; ISE) opublikował raport o incydentach pożarowych z udziałem systemów fotowoltaicznych związanych z budynkiem do roku 2013 i ich przyczynami. Ta szczegółowa analiza wykazała, że oficjalnie zgłoszone zostało 430 przypadków pożaru / incydentów pożarowych, z których 210 zostało wywołanych przez sam system PV. Porównując to do łącznej liczby około 1,3 mln instalacji PV istniejących w 2013 roku, stanowi to zaledwie 0,016% wszystkich systemów PV zainstalowanych w Niemczech (Spanski i inni, 2015).

 

Wielka Brytania - w 2017 r. BRE National Solar Center opublikowało szczegółowy raport na temat incydentów pożarowych związanych z budynkami. Zgodnie z tym sprawozdaniem (BRE 2017a), od 2010 roku w Wielkiej Brytanii doniesiono o 58 zdarzeniach pożarowych dotyczących systemów fotowoltaicznych związanych z budynkami. W porównaniu do całkowitej liczby około 1 miliona systemów PV, daje to 0,0058% wszystkich zainstalowanych systemów PV.

 

 

Nowe wymagania dla instalacji powyżej 6,5 kWp.

 

Zgodnie z nowym prawem budowlanym, każdy projekt instalacji fotowoltaicznej o mocy powyżej 6,5 kWp, musi zostać uzgodniony z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej. Taka instalacja będzie też musiała być zgłoszona do organów Państwowej Straży Pożarnej.