/ Ciepłe mieszkanie

Program “Ciepłe Mieszkanie” to ogólnopolski program poprawy efektywności energetycznej budynków wielorodzinnych, będący uzupełnieniem programu „Czyste Powietrze”.

Ciepłe mieszkanie
Ciepłe mieszkanie

Jego głównym celem jest wsparcie wymiany źródeł ciepła na paliwo stałe i poprawy efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.

Beneficjentami końcowymi są osoby fizyczne – właściciele lokali w budynkach wielorodzinnych oraz wspólnoty mieszkaniowe.

Program oferuje dofinansowanie na różne rodzaje inwestycji, takie jak:

 • Zakup i montaż nowego źródła ciepła lub podłączenie lokalu do efektywnego źródła ciepła w budynku.
 • Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania (c.o.) i ciepłej wody użytkowej (c.w.u.).
 • Instalacja wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.
 • Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.

Wysokość dotacji uzależniona jest od poziomu dochodów. Program będzie trwał do 31.12.2026 roku, a nabór odbywa się w trybie ciągłym.

Dowiedz się czy możemy Ci pomóc w złożeniu wniosku. Czytaj więcej w zakładce: Dofinansowania, O programie „Ciepłe Mieszkanie” – Program „Czyste Powietrze”

W ramach programu “Ciepłe Mieszkanie”, dofinansowanie mogą otrzymać różne rodzaje inwestycji związanych z poprawą efektywności energetycznej mieszkań w budynkach wielorodzinnych1. Oto niektóre z nich:

 • Demontaż nieefektywnego źródła ciepła i zakup nowego, w tym:
  • pompy ciepła powietrze-woda lub powietrze-powietrze,
  • kondensacyjnego kotła gazowego,
  • kotła na pellet o podwyższonym standardzie,
  • elektrycznego urządzenia grzewczego (innego niż pompa ciepła),
  • podłączenie lokalu do wspólnego efektywnego źródła ciepła.
 • Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania (c.o.) i ciepłej wody użytkowej (c.w.u.).
 • Instalacja wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.
 • Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.
 • Przygotowanie dokumentacji projektowej.

W przypadku wspólnot mieszkaniowych, oprócz powyższych, mogą także zyskać wsparcie na ocieplenie przegród budowlanych, drzwi, okien i drzwi lub bram garażowych, montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej oraz przygotowanie dokumentacji uwzględniającej audyt energetyczny, ekspertyzy i dokumentację projektową.

Wsparcie dla osób fizycznych obejmuje przede wszystkim wymianę nieefektywnych źródeł ciepła lub podłączenie lokalu mieszkalnego do efektywnego źródła ciepła w budynku.

Szczegóły: Są pieniądze na ciepłe mieszkania. Nabór pod koniec września 2023 r. – Program „Czyste Powietrze”

Wnioski o dofinansowanie w ramach programu “Ciepłe Mieszkanie” można składać w ramach dwóch naborów:

 • Pierwszy nabór: od 27 lipca do 31 grudnia 2022 roku.
 • Drugi nabór: od 29 września 2023 roku do 31 stycznia 2024 roku.

Szczegóły programu: Program „Ciepłe Mieszkanie” – II nabór dla gmin do 31.01.2024 r. – Program „Czyste Powietrze”

zadowolonych

Zadowolonych klientów w Polsce

3100

zadowolonych

Wykonanych realizacji w 2023 r.

450

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi realizacjami

sprawdź
upIcon
phone