/ Magazyn energii

Co to jest magazyn energii do fotowoltaiki?

Magazyn energii do fotowoltaiki to urządzenie, które pozwala na przechowywanie nadmiaru energii elektrycznej wyprodukowanej przez instalację fotowoltaiczną. Ta energia może być następnie wykorzystana w późniejszym czasie, na przykład w nocy lub w dniach, kiedy produkcja energii jest niska.

Magazyny energii są kluczowym elementem w przyszłości zrównoważonej energetyki, ponieważ pomagają zrównoważyć produkcję i zużycie energii, co jest szczególnie ważne w przypadku odnawialnych źródeł energii, takich jak energia słoneczna czy wiatrowa, które są z natury nieregularne.

Czytaj też: Fotowoltaika

Magazyn energii
Zasada działania magazynu energii

Zasada działania magazynu energii

W kontekście fotowoltaiki, magazyn energii może odnosić się do systemu przechowywania energii elektrycznej wytworzonej przez panele fotowoltaiczne. Popularnym rozwiązaniem są akumulatory, które pozwalają na gromadzenie energii elektrycznej w okresach, gdy produkcja energii jest większa niż zużycie, aby później wykorzystać tę zgromadzoną energię w okresach niższego nasłonecznienia lub w nocy. Ważnym elementem takiej instalacji jest zastosowanie inwertera hybrydowego.

 1. Magazynowanie

Ładowanie akumulatorów: W okresach intensywnego nasłonecznienia, gdy produkcja energii z paneli fotowoltaicznych przewyższa bieżące potrzeby, nadmiar energii jest używany do ładowania akumulatorów. W trakcie tego procesu energia elektryczna jest przekształcana w energię chemiczną i gromadzona w postaci elektrycznej

Rozładowywanie akumulatorów: W okresach, gdy produkcja energii z paneli fotowoltaicznych jest niższa, na przykład w nocy lub w trakcie chmur, zgromadzona energia w akumulatorach jest uwalniana. Proces ten polega na przekształcaniu energii chemicznej z akumulatorów z powrotem na energię elektryczną.

        2. Dostarczanie energii do systemu elektroenergetycznego: Uwalniona energia może być wykorzystana do zasilania budynku lub przekazywana do sieci elektroenergetycznej, w zależności od tego, jak jest skonfigurowany system. W przypadku domów z fotowoltaiką i magazynem energii, taka instalacja pozwala na samodzielne zasilanie się energią elektryczną w większym stopniu, nawet gdy źródła zewnętrzne nie są dostępne.

Czytaj też: Pompa ciepła powietrzna

Zalety posiadania magazynu energii

Posiadanie magazynu energii w systemie fotowoltaicznym ma kilka istotnych zalet, które przyczyniają się do bardziej efektywnego i zrównoważonego wykorzystania energii. Oto kilka głównych zalet posiadania magazynu energii w fotowoltaice:

 • Samowystarczalność energetyczna: Posiadanie magazynu energii pozwala gromadzić nadmiar energii wytworzonej przez panele fotowoltaiczne w okresach intensywnego nasłonecznienia. Dzięki temu możliwe jest samodzielne zasilanie budynku w czasie, gdy produkcja energii jest niższa, na przykład w nocy lub w trakcie chmur.
 • Niezależność od sieci elektroenergetycznej: Magazyn energii umożliwia ograniczenie zależności od tradycyjnych źródeł energii. W sytuacjach awaryjnych, takich jak przerwy w dostawie prądu, system z magazynem pozwala utrzymać podstawowe funkcje budynku, co jest szczególnie ważne w obszarach, gdzie stabilność sieci elektroenergetycznej może być problemem.
 • Optymalizacja zużycia energii: Dzięki magazynowi energii można zoptymalizować zużycie energii, przechowując ją w okresach, gdy jest dostępna w nadmiarze, a następnie uwalniając w okresach niższego nasłonecznienia. To pozwala na lepsze dopasowanie produkcji i zużycia energii, co może skutkować większymi oszczędnościami.
 • Zwiększenie efektywności energetycznej: Magazyn energii może pomóc w zwiększeniu efektywności systemu fotowoltaicznego, redukując straty energii, które mogą wystąpić w przypadku nadmiaru energii w okresach, gdy nie jest ona potrzebna.
 • Wsparcie dla sieci elektroenergetycznej: Systemy magazynowania energii mogą dostarczać energię do sieci elektroenergetycznej w okresach szczytowego zapotrzebowania, pomagając zrównoważyć obciążenie sieci i redukować ryzyko przerw w dostawie energii.

Wprowadzenie magazynu energii do instalacji fotowoltaicznej jest jednym ze sposobów na bardziej zrównoważone, elastyczne i efektywne wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.


Dofinansowanie

Dofinansowanie do magazynu energii w fotowoltaice może być dostępne w zależności od regionu, a także programów rządowych czy lokalnych inicjatyw.

 • Dotacje rządowe: Oferują dotacje na instalację magazynów energii w systemach fotowoltaicznych. Dotacje mogą obejmować częściowe lub pełne pokrycie kosztów zakupu i instalacji magazynu. Np. ( Mój Prąd, Czyste Powietrze)
 • Programy finansowania: Banki i instytucje finansowe czasem oferują specjalne programy kredytów preferencyjnych, leasingu czy pożyczek na zakup i instalację magazynu energii w połączeniu z fotowoltaiką.
 • Regionalne i lokalne inicjatywy: Lokalne samorządy, agencje ds. energii czy organizacje prowadzące programy ekologiczne mogą oferować dofinansowanie dla mieszkańców lub firm w ramach lokalnych inicjatyw.

Przed rozpoczęciem projektu warto sprawdzić dostępność różnych form dofinansowania w danym regionie. Lokalne agencje ds. energii, organizacje ekologiczne czy instytucje finansowe mogą udzielić informacji na temat dostępnych programów wsparcia. Ważne jest także zwrócenie uwagi na wszelkie wymagane procedury aplikacyjne i kryteria kwalifikacyjne, które mogą być związane z programami dofinansowania.

Więcej w zakładce: Dofinansowania


Kompleksowa realizacja

Ekotechnika OZE to firma specjalizująca się w zakładaniu systemów fotowoltaicznych oraz magazynów energii. Nasza misja to dostarczanie klientom najnowocześniejszych rozwiązań w dziedzinie odnawialnej energii.

Nasze usługi obejmują:

 • Instalacje fotowoltaiczne: Projektujemy i instalujemy systemy fotowoltaiczne, które wykorzystują energię słoneczną do produkcji prądu elektrycznego. Nasze systemy są efektywne, niezawodne i przyjazne dla środowiska.
 • Magazyny energii: Oferujemy również magazyny energii, które pozwalają na przechowywanie nadmiaru energii wyprodukowanej przez systemy fotowoltaiczne. Dzięki temu, energia może być wykorzystana w późniejszym czasie, na przykład w nocy lub w dniach, kiedy produkcja energii jest niska.

Nasza firma posiada wieloletnie doświadczenie i szeroką wiedzę na temat technologii OZE. Zawsze staramy się dostosować nasze rozwiązania do indywidualnych potrzeb każdego klienta, zapewniając najwyższą jakość usług.

Oto kilka najnowszych innowacyjnych metod magazynowania energii z fotowoltaiki:

 • Akumulatory litowo-żelazowo-fosforanowe: Są coraz częściej stosowane do magazynowania energii elektrycznej. Posiadają one wystarczającą pojemność, by pokryć bieżące zapotrzebowanie na prąd i zapobiec nadmiernemu naładowaniu.
 • Magazynowanie energii w formie cieplnej: Jest to metoda, która pozwala na efektywne wykorzystanie energii słonecznej.
 • Wykorzystanie superkondensatorów: Jest to elektryczny sposób magazynowania energii.
 • Magazynowanie energii w sieci energetycznej: Pozwala na korzystanie z systemu opustów – w zależności od wielkości instalacji odbierzemy od 0,7 do 0,8 kWh.
 • Magazynowanie energii w sposób mechaniczny: Z wykorzystaniem magazynów sprężonego powietrza.

Pamiętaj, że efektywność magazynowania energii słonecznej zależy od parametrów technicznych instalacji, takich jak pojemność baterii czy wydajność paneli słonecznych.

W magazynach energii wykorzystywane są różne technologie, które umożliwiają gromadzenie i uwalnianie energii elektrycznej w celu zwiększenia elastyczności i efektywności systemów energetycznych. Poniżej przedstawiam kilka głównych technologii stosowanych w magazynach energii:

 • Akumulatory: są jednymi z najczęściej stosowanych technologii magazynowania energii. W magazynach energii stosuje się różne typy akumulatorów, takie jak baterie litowo-jonowe, ołowiowe, sodowe, czy przepływowe. Akumulatory przechowują energię elektryczną w postaci chemicznej, a następnie uwalniają ją w miarę potrzeb.
 • Kondensatory: Kondensatory elektryczne są kolejną technologią magazynowania energii. Charakteryzują się szybkim czasem ładowania i dławienia oraz długą żywotnością. Jednak ich pojemność jest zazwyczaj mniejsza niż w przypadku akumulatorów.
 • Magazyny cieplne: przechowują energię w postaci ciepła. Najczęściej wykorzystywane są substancje termiczne, takie jak soli ciekłe, które mogą magazynować i uwalniać ciepło w zależności od potrzeb.
 • Magazyny grawitacyjne: wykorzystują potencjalną energię grawitacyjną do przechowywania energii. Podczas magazynowania, masa jest podnoszona, a podczas uwalniania energia jest generowana w wyniku opadania masy.
 • Magazyny powietrzne (CAES – Compressed Air Energy Storage): CAES wykorzystuje sprężone powietrze do przechowywania energii. Podczas magazynowania, powietrze jest sprężane i składowane w zbiornikach, a podczas uwalniania jest uwalniane, napędzając turbiny i generując energię elektryczną.
 • Superkondensatory: są kondensatorami o dużych pojemnościach, które łączą w sobie cechy akumulatorów i tradycyjnych kondensatorów. Charakteryzują się szybkim czasem ładowania i dławienia oraz długą żywotnością.
 • Technologie przepływu redoks: Akumulatory przepływowe redoks (RFB) stosują elektrolity w postaci cieczy, które przepływają przez komórkę ogniową w trakcie magazynowania i uwalniania energii.
 • Baterie na bazie ciekłego ciepła: Innowacyjne podejście do magazynowania energii, które wykorzystuje ciekłe substancje do przechowywania i uwalniania ciepła, co pozwala na konwersję energii cieplnej na elektryczną.
 • Hybrydowe systemy: W niektórych przypadkach stosuje się hybrydowe systemy magazynowania, łączące różne technologie w celu uzyskania optymalnej efektywności i elastyczności.

W zależności od konkretnych potrzeb, skali instalacji, warunków lokalnych i innych czynników, różne technologie magazynowania energii mogą być stosowane w różnych kombinacjach. Postęp w tej dziedzinie jest dynamiczny, a nowe technologie i innowacje są regularnie opracowywane i testowane.

Czas ładowania magazynu energii o pojemności 10 kWh zależy od wielu czynników, takich jak moc źródła ładowania, typ magazynu energii, jego stan naładowania, a także specyficzne parametry techniczne magazynu.

Na przykład, jeśli źródłem jest instalacja fotowoltaiczna o mocy 10 kW, magazyn energii o pojemności 10 kWh można naładować w ciągu jednej godziny pełnego nasłonecznienia. W praktyce jednak, ze względu na zmienne warunki pogodowe i inne czynniki, takie jak efektywność paneli słonecznych, może to zająć kilka godzin.

Jako przykład, jeżeli mamy magazyn energii o pojemności 10 kWh i używamy ładowarki o mocy 5 kW, czas ładowania można obliczyć dzieląc pojemność magazynu przez moc ładowarki. W takim przypadku, czas ładowania wynosiłby 2 godziny.

Pamiętaj, że te czasy są tylko przykładowe i mogą się różnić w zależności od konkretnych warunków.

Tak, jednym z głównych celów magazynu energii jest zapewnienie zasilania awaryjnego w przypadku braku prądu w sieci publicznej.

Gdy sieć energetyczna przestaje działać, magazyn energii może automatycznie dostarczać prąd do Twojego domu, umożliwiając Ci korzystanie z urządzeń elektrycznych. Czas, przez jaki magazyn energii będzie w stanie dostarczać prąd, zależy od jego pojemności i ilości energii, którą zużywają Twoje urządzenia.

Pamiętaj jednak, że nie wszystkie systemy fotowoltaiczne z magazynem energii są zaprojektowane do pracy w trybie awaryjnym. Niektóre systemy mogą automatycznie wyłączyć się w razie braku prądu w sieci, aby zapewnić bezpieczeństwo pracownikom sieci energetycznej.

Żywotność magazynu energii, czyli czas, przez który może on efektywnie przechowywać energię, zależy od wielu czynników. Są to między innymi jakość komponentów, dokładność montażu, a także warunki pracy.

Żywotność magazynu energii jest określana przez producentów jako ilość pełnych cykli ładowania akumulatora, w których znacząco nie spada skuteczność magazynowania i oddawania energii elektrycznej. Wysokiej jakości magazyny energii mogą zachować swoją żywotność nawet przez ponad 20 lat.

Odpowiednio dopasowany, użytkowany i konserwowany cyklicznie magazyn energii może zapewnić ci mnóstwo oszczędności i niezależność od dostawcy energii na długie lata.

Magazyn energii powinien być zainstalowany w miejscu zapewniającym mu optymalne warunki pracy. Dzięki temu unikniemy utraty mocy przez urządzenia na skutek fluktuacji temperatur czy zbyt dużej wilgotności. Systematyczne przeglądy i konserwacja są kluczowe dla utrzymania długotrwałej żywotności magazynu energii.

Utylizacja akumulatorów jest bardzo ważnym aspektem zarządzania odpadami, ponieważ zawierają one substancje chemiczne i metale ciężkie, które mogą stanowić poważne zagrożenie dla środowiska naturalnego. Wyrzucanie akumulatorów do koszy na odpady komunalne grozi zakłóceniem procesu samooczyszczania wód i gleb oraz skażeniem gleby czy wód gruntowych.

Recykling akumulatorów jest jednym z najważniejszych sposobów zarządzania zużytymi akumulatorami. Recykling pozwala na odzyskanie cennych surowców zawartych w akumulatorach, takich jak lit, nikiel, kobalt i inne metale.

W przypadku akumulatorów litowo-jonowych, które są powszechnie stosowane w samochodach elektrycznych, recykling może mieć korzystny wpływ na środowisko. Recykling tych akumulatorów generuje mniej emisji gazów cieplarnianych i zużywa mniej energii niż produkcja nowych akumulatorów.

Jednakże, warto zauważyć, że nie wszystkie metody recyklingu są równie efektywne. Na przykład, recykling pirometalurgiczny, który jest powszechnie stosowany w Europie, generuje więcej emisji gazów cieplarnianych niż produkcja nowych akumulatorów.

Ponadto, istnieje również kwestia utylizacji akumulatorów po ich zużyciu. Niektóre zużyte akumulatory mogą znaleźć drugie życie jako magazyny energii w innych procesach produkcyjnych lub stać się źródłem zasilania mniej wymagających urządzeń, jak np. hulajnogi czy rowery elektryczne.

Podsumowując, utylizacja i recykling akumulatorów są kluczowe dla minimalizacji ich wpływu na środowisko. Właściwe zarządzanie zużytymi akumulatorami, w tym ich odpowiednia utylizacja i recykling, jest niezbędne dla ochrony naszego środowiska naturalnego.

Tak, magazyn energii można ładować z sieci energetycznej. W przypadku, gdy Twój magazyn energii zostanie wyczerpany, a panele fotowoltaiczne w tym czasie nie będą produkowały energii, system zostanie przełączony na pobieranie energii z sieci energetycznej.

Warto jednak pamiętać, że zdecydowana większość magazynów energii jest systemami typu on-grid, czyli działają tylko wtedy, gdy występuje prąd w sieci. Aby magazyn energii pełnił funkcję off-grid, czyli był falownikiem działającym wyspowo, niezależnie od prądu w sieci, musi być wyposażony w odpowiednią rozdzielnicę.

Dodatkowo, energia zostanie oddana do sieci w przypadku, gdy nawet magazyn energii będzie już zapełniony. W większej ilości będziemy korzystać z naszej własnej energii elektrycznej, która podczas okresów produkcji nadwyżek w pierwszej kolejności trafi do magazynów energii poprzez proces ich ładowania, a dopiero po jego pełnym naładowaniu zostanie przesłana do sieci, skąd w razie potrzeb będzie można ją odebrać na identycznych zasadach jak w przypadku nieposiadania baterii zintegrowanej z instalacją fotowoltaiczną.

zadowolonych

Zadowolonych klientów w Polsce

3100

zadowolonych

Wykonanych realizacji w 2023 r.

450

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi realizacjami

sprawdź
upIcon
phone