/ Mój Prąd

Program “Mój Prąd”

Program “Mój Prąd” to inicjatywa Rządowa, która ma na celu wspieranie rozwoju mikroinstalacji fotowoltaicznych. Program ten jest skierowany do osób, które chcą zainstalować systemy fotowoltaiczne o mocy od 2 do 10 kW.

Mój Prąd

Szczegóły programu:

  • Zakres inwestycji obejmuje instalację PV (2kW – 10 kW), magazyny energii (min. 2 kWh), magazyny ciepła (min. 20 litrów), systemy EMS/HEMS.
  • Forma wsparcia to bezzwrotna dotacja, do 50% kosztów, max. 58.000 zł.
  • Dofinansowanie przedsięwzięć polegające na zakupie i montażu mikroinstalacji fotowoltaicznych od 2-10 kW (do 7000 zł), magazynów energii (do 16 000 zł), magazynów ciepła (do 5000 zł), systemów EMS/HEMS (do 3000 zł).

W ramach programu można otrzymać dofinansowanie na zakup i montaż różnych elementów systemu fotowoltaicznego, takich jak:

  • Mikroinstalacje fotowoltaiczne (do 7000 zł w naborze IV+ i do 5000 zł w naborze IV);
  • Mikroinstalacje fotowoltaiczne (do 7000 zł w naborze IV+ i do 5000 zł w naborze IV);
  • Magazyny ciepła (do 5000 zł);
  • Systemy EMS/HEMS (do 3000 zł).
Mój Prąd

Program jest dostępny dla prosumentów, którzy rozliczają się w systemie net-billing. Wnioski o dofinansowanie można składać w odpowiednim terytorialnie wojewódzkim funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (WFOŚiGW).

WAŻNE!

Nabór wniosków w ramach Programu Priorytetowego Mój Prąd na lata 2021 – 2023 (MP5) został zamknięty. Data uruchomienia naboru Programu “Mój Prąd 6.0” zostanie ogłoszona na stronie programu https://mojprad.gov.pl/

Dowiedz się czy możemy Ci pomóc w złożeniu wniosku. Czytaj więcej w zakładce: Dofinansowania

Przy składaniu wniosku o dofinansowanie w ramach programu “Mój Prąd 5.0” musisz przygotować następujące dokumenty:

  • Kopię faktury za dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej, opatrzoną adnotacją “Zgłoszono do Programu priorytetowego Mój Prąd”.
  • Dowód zapłaty faktury lub oświadczenie o dokonanej wpłacie.
  • Zaświadczenie Operatora Sieci Dystrybucyjnej potwierdzające montaż licznika wraz z numerem Punktu Poboru Mocy, w którym go zainstalowano.

Zwróć uwagę, że wymagane dokumenty mogą się różnić w zależności od daty zgłoszenia do przyłączenia mikroinstalacji.

Program „Mój Prąd 5.0” rozpoczął się 22 kwietnia 2023 roku. Nieprzekraczalnym terminem końcowym jest 22 grudnia 2023 roku lub moment wyczerpania się środków przewidzianych na wypłatę dotacji.

Program “Mój Prąd 6.0” ma ruszyć w 2024 roku. Szczegółowe informacje na temat daty rozpoczęcia programu nie są jeszcze znane. Minister Klimatu i Środowiska, Paulina Henning-Kloska, zapowiedziała, że program zostanie wdrożony jak najszybciej i że potrzeba na to około dwóch miesięcy. Proszę śledzić oficjalne komunikaty Ministerstwa Klimatu i Środowiska, aby uzyskać najnowsze informacje. Strona główna – Mój Prąd (mojprad.gov.pl)

Tak, możesz skorzystać z innego dofinansowania równocześnie z programem “Mój Prąd 5.0”, ale są pewne ograniczenia. Dofinansowanie z programu “Mój Prąd” nie może być łączone z innymi formami wsparcia na ten sam cel, które są finansowane ze środków Unii Europejskiej. Jeżeli korzystasz z innego dofinansowania, suma wsparcia nie może przekroczyć 100% kosztów kwalifikowanych projektu. Zawsze warto skonsultować się z doradcą lub sprawdzić najnowsze informacje na stronie programu “Mój Prąd 5.0”.

Tak, możesz skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej równocześnie z programem “Mój Prąd 5.0”, ale są pewne ograniczenia.

Ulga termomodernizacyjna pozwala na odliczenie od podatku dochodowego wydatków poniesionych na podniesienie efektywności energetycznej budynku. Jeśli otrzymałeś dotację z programu “Mój Prąd”, musisz to udokumentować w zeznaniu rocznym.

Możliwa do odpisania kwota jest równa wydatkom pomniejszonym o otrzymaną dotację. Jeśli dotacja z programu “Mój Prąd” została podzielona na dwie części, to w ramach ulgi termomodernizacyjnej uwzględnia się tylko tę kwotę, która została wypłacona w danym roku podatkowym.

zadowolonych

Zadowolonych klientów w Polsce

3100

zadowolonych

Wykonanych realizacji w 2023 r.

450

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi realizacjami

sprawdź
upIcon
phone