/ Ulga termomodernizacyjna

Ulga termomodernizacyjna to odliczenie podatkowe dla właścicieli lub współwłaścicieli budynków jednorodzinnych, które zostały zakończone termomodernizacją. Ulga przysługuje, jeśli poniesiesz wydatki na termomodernizację domu jednorodzinnego. Termomodernizacja polega na:

 • Ulepszeniu, gdzie zmniejsza się zapotrzebowanie na energię dostarczaną na ogrzewanie i podgrzewanie wody użytkowej oraz ogrzewanie do budynków mieszkalnych.
 • Ulepszeniu, gdzie zmniejszają się straty energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła.
 • Wykonaniu przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła, w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła.
 • Całkowitej lub częściowej zamianie źródeł energii na źródła odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji.
Ulga termomodernizacyjna

Odliczysz wydatki na ulgę termomodernizacyjną, jeśli:

Kwota odliczenia nie może przekroczyć 53.000 zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w budynkach, których jesteś właścicielem lub współwłaścicielem.

Z ulgi termomodernizacyjnej mogą skorzystać osoby fizyczne, które są:

 • właścicielami domów jednorodzinnych,
 • współwłaścicielami domów jednorodzinnych,
 • właścicielami lokali mieszkalnych,
 • osobami posiadającymi spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego.

Dodatkowo, osoba korzystająca z ulgi musi korzystać z opodatkowania: skalą podatkową, podatkiem liniowym, albo ryczałtem ewidencjonowanym. Prawo do odliczenia obejmuje wydatki na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego wyłącznie w budynku mieszkalnym jednorodzinnym3. Odliczenia można dokonać za rok podatkowy, w którym poniesiono wydatki, w deklaracji PIT-36, PIT-36L, PIT-37 lub PIT-28.

Niestety, wydatki poniesione na termomodernizację budynku mieszkalnego, który jest w trakcie budowy, nie mogą być uwzględniane w ramach ulgi termomodernizacyjnej. Ulga termomodernizacyjna przysługuje właścicielowi lub współwłaścicielowi istniejącego już budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Z ulgi termomodernizacyjnej mogą skorzystać wyłącznie właściciele lub współwłaściciele domów jednorodzinnych. Rozumiane są przez to budynki:

 • wolnostojące,
 • bliźniacze,
 • szeregowe,
 • grupowe,

które służą jako miejsce zamieszkania. Te ostatnie mogą składać się z maksymalnie dwóch lokali mieszkalnych lub jednego mieszkalnego i jednego użytkowego. W tym przypadku powierzchnia lokalu użytkowego nie może przekraczać 30% powierzchni budynku.

Warto zaznaczyć, że ulga nie obejmuje właścicieli mieszkań w budynkach wielorodzinnych (blokach mieszkalnych) ani lokali komercyjnych. Ponadto przeznaczenie budynku nie musi być wyłącznie mieszkalne, jednak odliczenia można dokonywać wyłącznie w ramach budynku mieszkalnego. Działalność biurowa czy handlowa w takim budynku nie wyklucza skorzystania z ulgi.

Tak, ulga termomodernizacyjna jest możliwa dla nowych budynków. W przypadku budynku nowo budowanego, można skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej, jeżeli uzyskano zgodę na rozpoczęcie budowy. Jednakże, podatnicy, którzy dopiero budują dom jednorodzinny – nie mogą skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej. Odliczenie przysługuje tylko z tytułu termomodernizacji budynków już wybudowanych, czyli takich których budowa została formalnie zakończona.

Ważne jest, aby przedsięwzięcie termomodernizacyjne w budynku zostało zakończone w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Wysokość wydatków do odliczenia w uldze termomodernizacyjnej ustala się na podstawie faktur VAT, które zostały wystawione przez podatników niekorzystających ze zwolnienia od tego podatku. To oznacza, że wszystkie wydatki związane z termomodernizacją muszą być odpowiednio udokumentowane. Odliczenie wydatków na termomodernizację dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono wydatki.

zadowolonych

Zadowolonych klientów w Polsce

3100

zadowolonych

Wykonanych realizacji w 2023 r.

450

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi realizacjami

sprawdź
upIcon
phone