/ Moje ciepło

Program „Moje ciepło”

Program “Moje Ciepło” to inicjatywa realizowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) zgromadzonych na rachunku Funduszu Modernizacyjnego.

moje cieplo oze
feature Moje ciepło
 • Cel programu Program ma na celu wsparcie rozwoju ogrzewnictwa indywidualnego i energetyki prosumenckiej w obszarze powietrznych, wodnych i gruntowych pomp ciepła.
 • Kto może skorzystać Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami nowych budynków mieszkalnych jednorodzinnych.
 • Warunki dofinansowania Podstawowym warunkiem udzielenia dofinansowania jest uzyskanie podwyższonego standardu energetycznego budynku.
 • Wysokość dofinansowania Wysokość dofinansowania uzależniona będzie od rodzaju zainstalowanej pompy ciepła oraz posiadania przez Wnioskodawcę karty dużej rodziny. Dofinansowanie może wynosić do 30% albo do 45% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 21 000 zł na jedną współfinansowaną inwestycję.
 • Nabór wniosków Nabór wniosków w formie dotacji prowadzony jest w trybie ciągłym do dnia 31.12.2026 r. jednak nie dłużej niż do wyczerpania środków alokacji, wyłącznie w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków o Dofinansowanie („GWD”).

Kontakt Szczegółowe informacje o programie dostępne są na stronie http://mojecieplo.gov.pl.

Dowiedz się czy możemy Ci pomóc w złożeniu wniosku. Czytaj więcej w zakładce: Dofinansowania

W ramach programu “Moje Ciepło”, kwalifikowalne koszty to te, które zostały poniesione na zakup i montaż pomp ciepła. Dofinansowanie jest udzielane w formie dotacji do 30% albo do 45% kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 21 000 zł na jedną współfinansowaną inwestycję.

Ważne jest, że program “Moje Ciepło” umożliwia refundację kosztów kwalifikowanych poniesionych od 01.01.2021 roku do 31.12.2026 roku.

Więcej na stronie programu: O programie – Moje Ciepło (mojecieplo.gov.pl)

Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu “Moje Ciepło” odbywa się w trybie ciągłym od 29.04.2022 r. do 31.12.2026 r. lub do wyczerpania dedykowanej puli środków. Pamiętaj, że szczegółowe informacje na temat terminów składania wniosków można znaleźć na oficjalnej stronie programu.

Więcej na stronie programu: O programie – Moje Ciepło (mojecieplo.gov.pl)

W ramach programu “Czyste Powietrze”, dofinansowanie mogą otrzymać różne rodzaje pomp ciepła. Wysokość dofinansowania jest uzależniona od rodzaju zamontowanej pompy i wynosi do 7 tys. zł w przypadku pompy powietrznej i do 21 tys. zł w przypadku pompy gruntowej.

Od 1 kwietnia 2024 r. będzie można uzyskać dofinansowanie pomp ciepła tylko w wypadku urządzeń wpisanych na listę ZUM (zielonych urządzeń i materiałów). Aby pompa ciepła znalazła się na tej liście, musi przejść badania przeprowadzone w niezależnych akredytowanych laboratoriach zlokalizowanych na terenie EU lub EFTA.

Więcej na stronie programu: O programie – Moje Ciepło (mojecieplo.gov.pl)

Do wniosku o dofinansowanie w ramach programu “Moje Ciepło” należy dołączyć następujące dokumenty:

 • Dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością (np. odpis z księgi wieczystej).
 • Zgoda właściciela budynku na realizację inwestycji.
 • Zdjęcie istniejącego źródła ciepła.
 • Dokumenty potwierdzające dochód (w przypadku podwyższonego poziomu dofinansowania).
 • Dodatkowo, na stronie programu dostępne są do pobrania różne dokumenty, takie jak:
  • Instrukcja oznakowania
  • Obowiązki informacyjne Beneficjenta
  • Wniosek o przypisanie złożonego wniosku o dofinansowanie
  • Oświadczenie o dokonaniu zapłaty w programie priorytetowym „Moje Ciepło”
  • Oświadczenie współwłaściciela
  • Pełnomocnictwo do złożenia wniosku
  • Protokół odbioru w ramach programu priorytetowego „Moje Ciepło”
  • Regulamin naboru wniosków
  • Załącznik nr 1 do Regulaminu

Pamiętaj, że szczegółowe informacje na temat wymaganych dokumentów można znaleźć na oficjalnej stronie programu.

Więcej na stronie programu: Dokumenty do pobrania – Moje ciepło – Program dofinansowania pomp ciepła (cieplo.info)

Tak, w ramach programu “Moje Ciepło” można otrzymać dofinansowanie na instalację pompy ciepła w nowo budowanym domu.

Dofinansowanie jest udzielane w formie bezzwrotnej dotacji stanowiącej od 30% do 45% kosztów kwalifikowanych inwestycji, co oznacza, że na zakup i montaż wybranej pompy ciepła można otrzymać od 7 do 21 tys. zł.

Ważne jest, że program “Moje Ciepło” jest skierowany do właścicieli nowych domów o podwyższonym standardzie energetycznym.

Pamiętaj, że szczegółowe informacje na temat dofinansowania na instalację pompy ciepła w nowo budowanym domu można znaleźć na oficjalnej stronie programu. Lub u naszych specjalistów.

Czytaj więcej: Dofinansowa,, Szansa na uzyskanie z NFOŚiGW dotacji do pomp ciepła w nowo budowanych domach. Program „Moje Ciepło” wystartował – Ministerstwo Klimatu i Środowiska – Portal Gov.pl (www.gdofinansowanieov.pl)

zadowolonych

Zadowolonych klientów w Polsce

3100

zadowolonych

Wykonanych realizacji w 2023 r.

450

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi realizacjami

sprawdź
upIcon
phone