Logo EkoTechnikaOZE
Logo firmy z branży fotowoltaicznej Częstochowa

Sprawdzam

Termomodernizacja i Pompa Ciepła z dofinansowaniem do 136 200 zł.

Aktualności

12 stycznia 2024
14 grudnia 2023
28 listopada 2023

Zapytaj o wycenę

Nasze usługi

   Rekuperacja

   Pompy ciepła

   Fotowoltaika

   Klimatyzacja

@ekotechnikaoze

12 maja 2023

Aktualności

Zielona Ziemia Lubliniecko-Tarnogórska
 montaż OZE  
Kalety, Boronów, Koszęcin i Woźnik
 DOFINANSOWANIE 85%

Dofinansowanie 85% na montaż OZE dla miejscowości

Kalety, Boronów, Koszęcin i Woźniki.

 

Czas na złożenie deklaracji to tylko 7 dni – od 19.05.2023 do 26.05.2023

 

Dofinansowanie przysługuje na:

 • Fotowoltaikę
 • Pompy ciepła
 • Magazyny energii

 

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami: https://tiny.pl/wzzxc

 

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 

 • Czy można złożyć deklarację przed terminem określonym w regulaminie?

Regulamin jasno wyznacza datę rozpoczęcia i zakończenia naboru. Nie ma możliwości złożenia deklaracji uczestnictwa z wymaganymi załącznikami w innym okresie czasu. Złożenie po terminie powoduje ujęcie na liście rezerwowej.

 

 • Czy mogę kupić magazyn energii gdy mam już instalację PV?

Tak, można złożyć wniosek o zakres dotyczący jedynie zakupu magazynu energii o pojemności min 5 kWh.

 

 • Jak mam dobrać moc instalacji?

Należy wykonać taki dobór mocy instalacji by produkcja energii elektrycznej (liczona w kWh dla całości zainstalowanej mocy fotowoltaicznej na budynku, bez względu na źródło finansowania i liczbę instalacji) nie przekraczała w okresie rocznym ilości energii (w kWh) zużywanej przez dane gospodarstwo domowe. Warunek podlega weryfikacji podczas kontroli na bazie danych rozliczeniowych z Tauron SA. Najlepiej jeśli w doborze pomoże instalator lub audytor. Przeciętnie w systemach fotowoltaicznych dobieranych na podstawie rocznego zużycia energii przyjmuje się wielkość instalacji w proporcji 1 kWp mocy zainstalowanej dla 950 kWh zużywanej energii rocznie.

 

 • Co się stanie jeśli w przyszłości będę produkować rocznie więcej energii niż zużywam?

Jest to poważne naruszenie umowy i skutkuje zwrotem grantu wraz z odsetkami.

 

 • Czy mogę uczestniczyć w projekcie gdy mam w domu zarejestrowaną firmę?

Nie. Z możliwości udziału w projekcie wyklucza się nieruchomości lokalowe, w których prowadzona jest działalność gospodarcza, działalność rolnicza na powierzchni powyżej 1 ha, także jeśli jest ona jedynie zarejestrowana w tym miejscu, z wyjątkiem instalacji fotowoltaicznych w sytuacji, gdy wydzielona powierzchnia na ww. działalność posiada odrębne przyłącze i możliwe jest podłączenie instalacji fotowoltaicznej pod przyłącze przeznaczone na cele socjalno-bytowe.

 

 • Kiedy należy złożyć Kartę doboru instalacji OZE?

Dokument należy przedłożyć przed podpisaniem umowy o powierzenie grantu i musi być on podpisany przez osobę z uprawnieniami audytora energetycznego, który figuruje na liście Ministra Rozwoju i Technologii https://rejestrcheb.mrit.gov.pl/rejestr-uprawnionych.

 

 • Kto ma podpisać deklarację uczestnictwa?

Właściciel lub współwłaściciele reprezentujący co najmniej 50% udziałów w nieruchomości. Należy dołączyć załącznik ze zgodami wszystkich współwłaścicieli.

 

 • Co oznacza dofinansowanie 85% z limitem?

Grant wynosi jedną z niższych wartości – 85% kosztów na bazie przedstawionych faktur lub limit kwotowy dla danej instalacji OZE. W części przypadków, przy wykorzystaniu materiałów najdroższych grant będzie wynosił tym samym mniej niż 85%.

 • Czy będzie lista rekomendowanych wykonawców?

Nie. Uczestnik wybiera dowolnego certyfikowanego instalatora OZE dla instalacji fotowoltaicznej albo magazynu energii elektrycznej, dowolnego instalatora urządzeń grzewczych dla pomp ciepła.

 

 • Mam małe gospodarstwo i rocznie zużywam 1,5 MWh prądu. Czy to mnie eliminuje?

Ze względu na niską efektywność nie przewiduje się wsparcia dla gospodarstw domowych, gdzie zużycie energii elektrycznej jest niższe niż 2000 kWh/rok. Warunek weryfikowany będzie na bazie rachunków za energię za ostatni rok na etapie składania deklaracji uczestnictwa.

 

 • Jak będzie mierzona produkcja roczna energii?

Grantobiorca będzie przekazywał Gminie przez okres trwałości projektu co roku informację: a. dla instalacji fotowoltaicznej oświadczenie na bazie danych z inwertera lub aplikacji monitorującej inwerter wraz ze zdjęciem; b. dla pompy ciepła zdjęcie podlicznika na zasilaniu pompy wskazujące ilość energii pobranej z sieci w tym okresie) o ilości wyprodukowanej/zużytej w poprzedzającym roku kalendarzowym energii.

 

 • Jestem w trakcie budowy domu, czy mogę startować w projekcie?

Tak. Warunkowo dopuszcza się budynek w budowie lecz jedynie taki, który zostanie oddany do użytku (art. 54 Prawa Budowlanego) do czasu podpisania umowy o powierzenie grantu, a roczne zużycie energii w budynku przekroczy 2000kWh, co zostanie zweryfikowane na bazie rachunków za energię po pierwszym pełnym roku eksploatacji budynku.

 

 • Czy magazyn energii jest obowiązkowy?

Nie. Można wnioskować o magazyn wraz z instalacją lub na sam magazyn do już istniejącej instalacji. Jego min pojemność to 5 kWh.

 

 • Mam już instalację PV czy mogę wnioskować o kolejną?

Tak. Jednak sumaryczna produkcja energii z obu instalacji musi spełniać warunki „nieprzewymiarowania instalacji” zgodnie z zapisami Regulaminu.

 

 • Załóżmy że pompa ciepła kosztuje mnie 70 tys a z projektu dostaję 35 tys. czyli 50% czy na resztę mogę wystąpić np. do czystego powietrza albo dostać dotację z PONE?

Tak. Można na koszty nie pokryte grantem wystąpić o inne źródło. Łączna suma finansować nie może jednak przekroczyć 100% kosztów. Warto pamiętać, że na FV musi znaleźć się opis, że wydatek finansujemy z niniejszego projektu.

 

 • Dlaczego muszę płacić audytorowi za wypełnienie karty doboru pompy ciepła?

Certyfikowany audytor wypełniając kartę dokonuje wyliczenia wskaźników: produkcji energii, EK przed i po realizacji i bierze za nie odpowiedzialność. Ma też za zadanie zweryfikować czy pompę ciepła da się zamontować oraz doradzić jaką i jakie będą efekty jej pracy. Należy pamiętać, że pompy ciepła najlepiej (najsprawniej) pracują w budynkach bardzo dobrze ocieplonych z niskotemperaturową instalacją grzewczą.

 

 • Czy warto montować pompę ciepła w „kostce” z lat 80. Mam żeliwne grzejniki i kocioł węglowy?

Formalnie warunki projektu tego nie zakazują jednakże doradzamy kontakt z audytorem, gdyż budynek ma system grzewczy nie dostosowany do pracy z pompą ciepła i zapewne wysokie zapotrzebowanie na energię. Może to spowodować złe warunki pracy popy i znacząco obniżyć jej wydajność, nawet do punktu nieopłacalności ogrzewania tą metodą.

 

 • Mam w budynku sklep z odrębnym przyłączem energii. Chciałbym zamontować fotowoltaikę 5kW na potrzeby domu. Czy to jest dopuszczalne?

Tak. Jeśli działalność ma wydzielony odrębny licznik i odrębną umowę, a instalacja PV będzie na przyłączu socjalno-bytowym to jest to dopuszczalne.

 

 • Ile wyniesie zaliczka z gminy żeby sfinansować instalację?

Nie jest możliwe wypłacanie zaliczek. 100% kosztów musi wpierw ponieść uczestnik, a dopiero po odbiorze instalacji występuje o refundację części kosztów (85% i limity wg regulaminu).

 

 • Dzwonią do mnie firmy, że zrobią mi audyt budynku i projekt instalacji do wniosku. Czy powinienem taką umowę podpisać?

Na etapie składania deklaracji rekomendujemy NIE PODPISYWAĆ żadnych umów czy to na instalację , audyt, weryfikację techniczną, dobór. Dane wymagane w deklaracji każdy z łatwością sam przygotuje, a etap podpisywania umów z wykonawca należy poprzedzić rozważnym rozeznaniem rynku np. wśród znajomych czy sąsiadów.

 

 • Czy gmina wyznaczyła jakieś firmy do wykonania audytu albo weryfikacji?

Nie. Nie ma takiej procedury i ktokolwiek będzie się powoływał na takie ustalenia wprowadza uczestników w błąd. Gmina nie wskazała żadnej firmy do wykonywania żadnych opracowań w celu uczestnictwa w projekcie. Dopiero przed podpisaniem umowy o grant, gdy wiadomym będzie, że projekt otrzymał dofinansowanie, uczestnik będzie musiał wybrać audytora do wypełnienia karty doboru instalacji OZE.

 

 • Czy musze okazać trzy oferty do rozliczenia?

Nie. Nie wymagamy porównania 3 ofert. To uczestnik wybiera wykonawcę zgodnie ze swoją wiedza i doświadczeniem i zawiera z nim umowę biorąc pod uwagę minimalne wymogi techniczne, gwarancję , jakość. Gmina nie rekomenduje żadnych wykonawców. Polecamy rozpytać wśród znajomych i sąsiadów i nie podpisywać umów „pod wpływem chwili” czy „atrakcyjnej oferty” przedstawicieli handlowych. Wybór złego wykonawcy będzie skutkował niską jakością instalacji jeszcze przez okres ponad 5 lat.

 

 

 

 

Inne

Podstrony

Usługi

Polityka prywatności    © Ekotechnika OZE by REDPROJEKT ∵ 2022

Ikona kontakt
Ikona Telefon

ul. Św. Rocha 230A
42-221 Częstochowa

Ekotechnika OZE S.C.

Ikona Firma

Kontakt