/ Agroenergia

Program “Agroenergia” – program dla rolników

Program “Agroenergia” jest inicjatywą skierowaną do rolników, mającą na celu zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych w sektorze rolniczym.

Agroenergia
Agroenergia

Program składa się z dwóch części:

  • Mikroinstalacje, pompy ciepła i towarzyszące magazyny energii: Dotyczy dofinansowania instalacji fotowoltaicznych, wiatrowych i pomp ciepła o mocy zainstalowanej powyżej 10 kW i nie większej niż 50 kW, w tym także instalacji hybrydowych oraz towarzyszących magazynów energii elektrycznej.
  • Biogazownie rolnicze i małe elektrownie wodne: Dotyczy dofinansowania biogazowni rolniczych wraz z towarzyszącą instalacją wytwarzania biogazu rolniczego oraz elektrowni wodne o mocy nie większej niż 500 kW wraz z towarzyszącymi magazynami energii.

Program jest dedykowany dla osób fizycznych będących właścicielami lub dzierżawcami nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych zawiera się w przedziale od 1 ha do 300 ha oraz co najmniej rok przed złożeniem wniosku prowadzącej osobiście gospodarstwo.

Program jest również dostępny dla osób prawnych będących właścicielami lub dzierżawcami nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych zawiera się w przedziale od 1 ha do 300 ha oraz co najmniej rok przed złożeniem wniosku o udzielenie dofinansowania prowadzącej działalność rolniczą lub działalność gospodarczą w zakresie usług rolniczych.

Forma dofinansowania to dotacja dla części 1 programu, a dla części 2 – dotacja i pożyczka. Program realizowany będzie do 2027 r., przy czym zobowiązania (podpisywanie umów) podejmowane będą do 31.12.2025 r.

Dowiedz się czy możemy Ci pomóc w złożeniu wniosku. Czytaj więcej w zakładce: Dofinansowania

W ramach programu “Agroenergia – dla rolników”, dofinansowanie mogą otrzymać różne rodzaje inwestycji związanych z poprawą efektywności energetycznej na gospodarstwach rolnych. Kwalifikowalne koszty to te, które zostały poniesione na:

  • Zakup, montaż i odbiór instalacji oraz środki trwałe (jeśli nie były leasingowane).
  • Koszty materiałów, narzędzi i wymaganej infrastruktury.
  • Wynagrodzenie dla ekip budowlanych.

Dodatkowo, dofinansowanie przyznawane jest w postaci dotacji pokrywającej do 20% kwalifikowalnych kosztów:

  • Dla instalacji o mocy 10-30 kW: maksymalnie do 20%, lecz nie więcej niż 15 000 zł.
  • Dla instalacji o mocy 30-50 kW: maksymalnie do 13%, lecz nie przekraczając 25 000 zł.

Pamiętaj, że szczegółowe informacje na temat kwalifikowalnych kosztów można znaleźć na oficjalnej stronie programu: Agroenergia – nowy program NFOŚiGW dla rolników – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Wnioski o dofinansowanie w ramach programu “Agroenergia – dla rolników” można składać w ramach dwóch naborów:

  • Pierwszy nabór: od 01.10.2021 r. do 30.09.2025 r. lub do wyczerpania dostępnych środków.
  • Drugi nabór: był prowadzony od 20.07.2021 r. do 30.09.2022 r.

Pamiętaj, że szczegółowe informacje na temat terminów składania wniosków można znaleźć na oficjalnej stronie programu: Paliwo rolnicze – kiedy i gdzie składać wnioski – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

zadowolonych

Zadowolonych klientów w Polsce

3100

zadowolonych

Wykonanych realizacji w 2023 r.

450

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi realizacjami

sprawdź
upIcon
phone